Koperen Passer vzw is een neutrale culturele vereniging voor heren, met als voornaamste doel het beleven van cultuur (in de ruimste zin van het woord) in een vriendschappelijk kader.

 

De vereniging bestaat uit autonome clubs met een lokale werking, verspreid over gans Vlaanderen.

 

Evenals Zilveren Passer is Koperen Passer een afdeling van de vzw Gulden Passer.


In dit menu vindt U informatie over

  • Historiek: hoe Koperen Passer is ontstaan binnen de Gulden Passer familie, en de banden met zusterorganisatie Zilveren Passer (zie ook links);
  • Structuur: hoe Koperen Passer op club-, afdeling- en VZW niveau wordt bestuurd;
  • Afspraken: een aantal van de praktische afspraken tussen de vereniging en de individuele clubs, die aan de basis liggen van het functioneren van Koperen Passer;
  • Wegwijzer: een handig overzicht (in tabelvorm) van alle afdelingen en clubs van Koperen Passer – klik op actieve links om snel toegang te hebben op een bepaalde webstek;
  • Contact: een contactformulier waarmee je in contact kan komen met het bestuur van Koperen Passer VZW;
  • Links: nuttige links naar verwante websites (o.a. Zilveren Passer).