Home

Koperen Passer vzw is een neutrale culturele vereniging voor heren, met als voornaamste doel het beleven van cultuur (in de ruimste zin van het woord) in een vriendschappelijk kader.

 

De vereniging bestaat uit autonome clubs met een lokale werking, verspreid over heel Vlaanderen.


Via dit menu hebt u toegang tot historiek, structuur, afspraken, Raad van Bestuur en gecoördineerde statuten van Koperen Passer VZW.  Via het Contactformulier kan u een vraag stellen aan het bestuur van Koperen Passer (commerciële voorstellen zijn niet welkom!).

 

Verder vindt u hier een lijst van afdelingen en clubs en de actuele lijst van selecteerbare websites op www.koperenpasser.be (N.B. nog niet alle afdelingen en clubs hebben  een website, maar daar wordt aan gewerkt).