Koperen Passer vzw is een neutrale culturele vereniging voor heren, met als voornaamste doel het beleven van cultuur (in de ruimste zin van het woord) in een vriendschappelijk kader.

 

De vereniging bestaat uit autonome clubs met een lokale werking, verspreid over Vlaanderen.


Via het gebruikersmenu hebt u toegang tot de historiek, de structuur, de voornaamste afspraken, de huidige Raad van Bestuurd en de gecoördineerde statuten van Koperen Passer VZW.  Via het Contactformulier kan u een vraag stellen aan het bestuur van Koperen Passer. Onder Links vindt u nog enkele nuttige links, waaronder een lijst van afdelingen en clubs en de actuele lijst van selecteerbare websites op www.koperenpasser.be (N.B. niet alle afdelingen en clubs hebben  een website, maar daar wordt aan gewerkt).