Welkom

KOPEREN PASSER VZW

Koperen Passer vzw is een neutrale culturele vereniging voor heren, met als voornaamste doel het beleven van cultuur (in de ruimste zin van het woord) in een vriendschappelijk kader. De vereniging bestaat uit autonome clubs (feitelijke verenigingen) met een lokale werking, verspreid over heel Vlaanderen.


VOOR CLUBLEDEN

  1. Je kan naar de site van gelijk welke club navigeren door in het hoofdmenu hierboven  Sites bezoeken te selecteren en in het verticaal menu  Afdelingen te selecteren om de site van een afdeling te bekijken
  2. Je kan ook naar een van de volgende menu’s (bijvoorbeeld Oost-Vlaamse clubs) navigeren om de site van een van de clubs van een bepaalde afdeling (hier Vlaams-Brabant) te bekijken
  3. Klik vervolgens in de rechter kolom van de tabel op de woorden oorspronkelijk (= oorspronkelijke site) of nieuw (= nieuwe site) om de gewenste site te bezoeken in deze afdeling (hou er rekening mee dat niet alle  sites bestaan, laat staan volledig operationeel zijn…)

INDIEN U LID WIL WORDEN

Indien u lid wil worden van een van onze clubs, vul bovenstaan contactformulier in. Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.