Koperen Passer vzw is een neutrale culturele vereniging voor heren, met als voornaamste doel het beleven van cultuur (in de ruimste zin van het woord) in een vriendschappelijk kader. De vereniging bestaat uit autonome clubs met een lokale werking, verspreid over gans Vlaanderen. Evenals Zilveren Passer is Koperen Passer een afdeling van de vzw Gulden Passer.

Op deze pagina vindt U informatie over historiekstructuur en afspraken van de vereniging.


Historiek

In 1967 besloten enkele dames uit het Antwerpse om, samen met hun kinderen, op regelmatige basis culturele uitstapjes te doen, en de jeugd zo op een kindvriendelijke manier in contact te brengen met het rijke Antwerpse cultuurpatrimonium.

Het eerste museum dat ze bezochten was Plantin-Moretus. Het passer-embleem in het wapenschild van Plantin inspireerde hen tot de naam Gulden Passer.

In 1970 besloten deze dames om datzelfde regelmatig ook eens zonder de kinderen te doen en ze richtten voor zichzelf Zilveren Passer op. Zilveren Passer is ondertussen uitgegroeid tot honderden clubs in heel Vlaanderen.

In 1985 namen enkele echtgenoten van leden van Zilveren Passer het initiatief om voor de heren Koperen Passer op te richten. Ook Koperen Passer werd een groot succes en is uitgegroeid tot een vereniging met 92 clubs en in totaal 3503 leden (29/09/2014).


Structuur

Koperen Passer vzw maakt, samen met Zilveren Passer vzw, deel uit van het overkoepelende orgaan Gulden Passer vzw. De algemene leiding van Koperen Passer vzw berust bij de raad van bestuur met 5 bestuurders, benoemd voor 5 jaar door de algemene vergadering (AV).

Koperen Passer vzw bestaat uit autonome clubs van toegetreden leden die volkomen vrij hun werking regelen binnen het kader van het doel van de vereniging, van haar statuten en van het huishoudelijk reglement. Elke club heeft minstens 2 clubafgevaardigden (CA), die samen de clubactiviteiten beheren.

De clubs vormen (meestal per 10 clubs) een afdeling. Momenteel telt de Koperen Passer 10 Afdelingen: Antwerpen 1, 2 , 3 en 4, Vlaams-Brabant, Limburg, Nederland , Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen 1 en 2.

De CA van elke afdeling vormen de afdelingsvergadering, die een of meer afdelingsafgevaardigden (AA) kiest om de afdeling te leiden.

De AA zijn de leden van de vzw en vormen de algemene vergadering (AV) van de vzw Koperen Passer.

Vanuit de clubs is er een rapportering over de activiteiten en de financies aan de afdeling en de afdeling rapporteert aan de raad van bestuur.


Afspraken

Koperen Passer vzw heeft een Huishoudelijk Reglement met een omschrijving van de organisatie, de regels voor toetreding en ontslag, evenals algemene richtlijnen voor de dagelijkse werking van de clubs.

Wij beperken ons hier tot de belangrijkste zaken en enkele praktische afspraken:

  • Koperen Passer is een neutrale culturele vereniging voor heren.
  • Koperen Passer kan en mag nooit gebruikt worden voor enig commercieel, politiek of maatschappijbeschouwelijk doel.
  • De omgangstaal is Nederlands.
  • Het cultureel aspect van de activiteiten primeert, waarbij het begrip cultuur in de meest brede zin dient opgevat.
  • Persoonlijk contact en een sfeer van vriendschap worden nagestreefd.
  • Een club heeft bij voorkeur maximaal 40 actieve leden.
  • Het werkjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
  • Iedere club organiseert per werkjaar 10 tot 12 activiteiten.
  • De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt 50 euro.