Welkom op de nieuwe webstek van club A2-3.

One club telt een veertigtal mannen. Drie vierde woont aan de zuidrand van Antwerpen (Berchem, Edegem en Wilrijk), één vierde aan de noordrand (Brasschaat en Kapellen), en zelfs Nederland.

We organiseren tien activiteiten per jaar, meestal op de derde woensdag van de maand.

De activiteiten zijn cultureel, historisch, economisch en wetenschappelijk, met bezoek aan musea en bedrijven. Het culinaire wordt ook niet vergeten en eenmaal per jaar is er een daguitstap met de dames.

Dankzij de club breiden we onze kennissenkring uit en hebben toegang tot plaatsen waar we anders nooit zouden komen.

 

Geschiedenis van de club

Club A2/3 werd in 1990 “uit de grond gestampt” door de gepensioneerde hoofdgeneesheer van één van de Antwerpse ziekenhuizen, Dr Ludo Standaert, echtgenoot van één van de, oprichtsters van Gulden Passer. Oorspronkelijk droeg de club het nummer 14 .  De eerste ledenlijst van 8 maart 1990 bevatte 17 leden (waaronder voorzitter Ludo en zijn secretaris).

Dat aantal is constant blijven stijgen.

We wensen de namen niet te vermelden van de ettelijke leden die zich tijdens het bestaan van de club hebben ingezet voor de leiding, de administratie, de vertegenwoordiging  en de organisatie van  bezoeken en andere evenementen,   maar als de club vandaag nog bestaat en een bloeiend leven leidt, dan is dat  vooral aan hen te danken.

De omvorming van Koperen Passer in een vzw in het jaar … mag vermeld worden, vooral omdat onze club door bemiddeling van een afgevaardigde een actieve rol bij deze verrichting heeft gespeeld.

 

CLUB A2-3 VANDAAG

Iedere club van Koperen Passer ontwikkelt zijn eigen activiteitenprogramma.  Het werkingsjaar loopt van 1 september tot 30 juni.  Het lidgeld bedraagt uniform (= voor alle clubs)  50 €.

Dit lidgeld dekt de verzekeringspremie B.A. (door Gulden Passer globaal geregeld) en laat toe de kleinere kosten van de activiteiten te subsidiëren.  Indien bepaalde activiteiten nogal duur uitvallen wordt een bijkomende bijdrage aan de deelnemers gevraagd.  Er wordt steeds getracht de kosten tot het redelijke te beperken.

Onze activiteiten hebben normaal plaats de derde Woensdag van de maand+  Ze nemen meestal een halve dag in beslag, maar enkele malen per jaar gaan we de ganse dag op stap. In dat geval zijn er extra-uitgaven voor bus, gids en middagmaal.   Het komt elk lid toe zich te verontschuldigen indien hij niet kan/wil deelnemen aan een bepaalde activiteit.  Na de halve daagse uitstappen wordt (indien de tijd het toelaat)  een drankje aangeboden wat de vriendschap onder de leden ten goede komt.

Een keer per jaar,  normaal in juni, wordt een daguitstap georganiseerd  met de dames, zodat ook zij een beetje voeling met onze club zouden hebben.

In januari wordt een algemene vergadering gehouden, waarbij ook een spreker wordt uitgenodigd,  en die gevolgd wordt door een keurige lunch, wat door alle leden zeer op prijs wordt gesteld.

Op dit ogenblik (1 maart 2017) heeft onze club 41 leden.


Zin om lid te worden van onze club?

Indien u contact wenst op te nemen met club A2-3 dan, kan u terecht bij

MOREAUX Robert, voorzitter, robert.moreaux@telenet.be

BAERT Toon, secretaris, antoon.baert@hotmail.com

CLARYS Walter, clarys.salden@skynet.be

U kan ook gebruik maken van ons  contactformulier. Daar krijgt u zo spoedig mogelijk reactie op.


Gereserveerd gedeelte van de site

Aangemelde clubleden krijgen, na inschrijven via het bestuur van de club en inloggen op deze site, toegang tot een agenda van toekomstige activiteiten, verslagen van activiteiten in de voorbije maanden en jaren, fotoalbums van de meest recente activiteiten, een on-line smoelenboekje van clubleden, en nog meer informatie over de club.