Welkom

… op de website van club A3-12 “ConSTANtaan”. Onze club organiseert een tiental activiteiten per jaar, meestal op de derde dinsdag van elke maand, de zomermaanden uitgesloten.

Vanwaar onze naam conSTANtaan ?  Uitgaande van het aspect “koper” op Wikipedia gaan zoeken en gevonden dat het Constantaan een bestaande legering van koper is. Vooral het aspect van stabiliteit leek een aangenaam gegeven. Wikipedia : “Constantaan is een legering van koper (54%), nikkel (45%) en mangaan (1%). De elektrische weerstand van deze legering blijft redelijk constant over een groot temperatuurbereik. De legering werd ontwikkeld door Edward Weston, en wordt gebruikt voor ijkweerstanden, in meettoestellen, thermokoppels en overal waar de weerstandswaarde zo constant mogelijk moet blijven.” Uitgaande van het element “Passer” gedachte aan de lijfspreuk van Plantijn : Labore et Constantia. Het symbool van de passer betekende voor Christoffel Plantijn de standvastigheid. Aangevuld met de opmerking dat de letters STAN ook nog zouden kunnen verwijzen naar de kern waaruit onze nieuwe afdeling is ontstaan, namelijk een hechte groep oud-studenten van het St. Stanislas College.