Welkom

… op de webstek van club A3-8. Deze club organiseert <aantal activiteiten> activiteiten per jaar, meestal op de <dag> van de maand.

Geef hier een algemene en publieke beschrijving van de club, van haar activiteiten, aantal leden, enz. t.b.v. alle bezoekers van de site.