Welkom

… op de site van de feitelijke vereniging Koperen Passer Taxandria (regio Turnhout).

Deze website is een informatieplek voor onze leden en biedt ook anderen de gelegenheid om kennis te maken met onze vereniging.

Koperen Passer vzw is een neutrale culturele vereniging voor heren, met als voornaamste doel het beleven van cultuur (in de ruimste zin van het woord) in een vriendschappelijk kader.
De vereniging bestaat uit autonome clubs met een lokale werking, verspreid over gans Vlaanderen. Evenals Zilveren Passer (voor dames) is Koperen Passer een afdeling van de vzw Gulden Passer. Koperen Passer Taxandria (regio Turnhout) is opgericht in 1992.

 

Koperen Passer  Taxandria Clublied

(tekst Luc Huygens)

Melodie   Dies Irae Dies Illa (uit de dodenmis)

Wij zijn oud maar niet versleten

We weten veel maar zijn ’t helaas vergeten

De toekomst is voor ons het heden