Afspraken

Koperen Passer vzw heeft een Huishoudelijk Reglement met een omschrijving van de organisatie, de regels voor toetreding en ontslag, evenals algemene richtlijnen voor de dagelijkse werking van de clubs. Wij beperken ons hier tot de belangrijkste zaken en enkele praktische afspraken:

 • Koperen Passer is een neutrale culturele vereniging voor heren.
 • KP kan en mag nooit gebruikt worden voor enig commercieel, politiek of maatschappij-beschouwelijk doel.
 • De omgangstaal is Nederlands.
 • Het cultureel aspect van de activiteiten primeert, waarbij het begrip cultuur in de meest brede zin dient opgevat.
 • Persoonlijk contact in een sfeer van vriendschap is het streefdoel.
 • Een club heeft bij voorkeur maximaal 40 actieve leden.
 • Het werkjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
 • Iedere club organiseert per werkjaar 10 tot 12 activiteiten.
 • De jaarlijkse lidmaatschap bijdrage bedraagt € 50.
  Hiervan betaalt de club € 5 per lid aan de afdeling, die € 2 doorstort aan de vzw voor verzekering en administratie. Voor het werkingsjaar 2016-2017 blijven deze bijdragen echter voorlopig nog respectievelijk € 3 en € 1.
  Voor eventuele niet-actieve leden, weduwen en partners (niet lid van Zilveren Passer) bedraagt de bijdrage aan de vzw € 0,75.
 • Vriendelijk verzoek altijd de volgende documenten mee te brengen: identiteitskaart, senioren-pas en eventuele andere kortingkaarten voor musea, tentoonstellingen, openbaar vervoer.
 • Het is aangeraden dat elk lid een verzekering afsluit “Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin” (gewoonlijk “ familiale polis” genoemd).
 • Gelieve tijdig te verwittigen als u niet kan komen (tel/gsm/e-mail).

Laatste wijziging op 2016.09.27