Welkom

Welkom op de website van club N1 Het Zwin

Voor de start van de Koperen Passer moet men eerst terug naar het allereerste begin. Namelijk het is gestart met de Gulden Passer in Antwerpen, waar enkele moeders met de kinderen, die vrij van school waren, musea en steden bezochten om de kinderen van straat te houden en hen kennis bij te brengen, op cultureel gebied. De naam van de Gulden Passer is ontstaan bij het eerste bezoek van die club aan het Plantin Moretus Museum te Antwerpen. Boven de ingang staat in het wapen, een gulden passer, het bedrijfslogo. De ondernemers  wilden hiermee uitdrukken dat hun werkgebied onbegrensd was. Dit vonden de moeders zo mooi en de naam “ De Gulden Passer “werd geboren.

De moeders vonden de uitstappen zo leuk dat zij als vrouwen zonder kinderen ook op stap gingen onder de naam de Zilveren Passer. De heren wilden niet achter blijven, die richten de Koperen Passer op en  ook zij trekken er maandelijks een dag op uit. Daarbij staat een gezellige sfeer en leuke omgang met elkaar boven aan. De leden zijn hoofdzakelijk mensen die professioneel niet meer werken maar bestuurlijk nog actief zijn.

Om die werkzaamheden te kunnen doen is kennis een eerste vereiste . De combinatie van cultuur en actuele bedrijvigheid is uitstekend. Hier past het gezegde “ Door het verleden te kennen, leert men het heden begrijpen”

Het dagprogramma is normaal zo, dat er ’s morgens een bedrijf bezocht wordt , daarna wordt er samen gelunched en ’s middag is er een culturele activiteit.

In België zijn er ca. 92 KP clubs met totaal ca. 3600 leden . In Nederland zijn er nu 7 clubs met totaal 220 leden.

Doel van de vereniging De Koperen Passer:

Het op de hoogte blijven van de laatste nieuwe ontwikkelingen plus het op peil houden van de kennis over de cultuur en historie plus de onderlinge vriendschap te verstevigen, dit in de ruimste zin des woord.

Het grote voordeel van deze club is, er moet niets en er mag veel, als het maar gezellig is en de vriendschapsband verstevigd.

De Koperen Passer in Nederland:

12 Jaar geleden werd door de vereniging de Koperen Passer te Antwerpen gevraagd om een grensoverschrijdende Koperen Passer Club in Nederland op te richten .

Na overleg tussen een aantal vrienden in West (Zeeuws) Vlaanderen ontstaond er enkele maanden later een club van ca 25 man.

De leden waren zo enthousiast dat de vraag naar een 2e club al snel kwam

Enkele jaren later werd  de 3e en weer enkele jaren de 4e club opgericht. De vraag naar weer een club volgde snel, met als gevolg dat 25 juni 2014 club N5 opgericht is en  8 juli 2014 in de regio Den Bosch club N6.

Dezelfde vraag ligt er nu ook al van Noord Limburg en Zuid- Brabant.

Daarbij is in Walcheren sinds kort club N7 opgericht .  Breda is de eerst volgende omdat er vanuit die hoek al enkele serieuze vragen binnen gekomen zijn.

 

Organisatie en kosten:

Elke club is aparte autonome vereniging en bepaald zelf hun maximaal aantal leden.  Deze liggen tussen de 30 en 40 leden. De clubs zijn  onderafdelingen van De Koperen Passer Nederland  die op zijn beurt een afdeling is van De Koperen Passer VZW te Antwerpen.

Elke Ned. Club ( vereniging ) is ingeschreven in de K.v.K.  Elke vereniging heeft een rekening op naam van de eigen club en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering loopt via de Koperen Passer Ned. . Het gaat niet om de kosten maar wel om problemen te voorkomen als er zich ooit iets zou voordoen. De lidmaatschapskosten zijn slechts € 50,– /jaar

Club N1 Het Zwin organiseert 10 activiteiten per jaar, meestal op de 2e woensdag van de maand. Voor de deelname aan een activiteit wordt een vergoeding gevraagd voor o.a. de lunch, toegangsgelden, gidsen etc.

 


Zin om lid te worden van onze club?

Indien u belangstelling hebt vul aub het contactformulier. Daar krijgt u zo spoedig mogelijk reactie op.