Koperen Passer Lokeren

Koperen Passer Lokeren is een neutrale vereniging voor heren die werd opgericht binnen het kader en het doel van Koperen Passer vzw. De voornaamste doelstelling is om samen cultuur te beleven in een vriendschappelijke sfeer.  Daartoe wordt elke maand een activiteit georganiseerd, in principe op de derde donderdag van de maand. We bezoeken bedrijven, tentoonstellingen, musea,…. en dragen er zorg voor dat elke activiteit in gezelligheid wordt afgesloten.

Hoe het begon ?

Een aantal mensen kenden mekaar uit andere gremia in Lokeren en omgeving. Zij deelden de belangstelling voor cultuur en wisten goed gezelschap te appreciëren. Het aanbod vanuit Koperen Passer Oost-Vlaanderen om een club op te richten in Lokeren bracht hen op 27 juni 2018 samen in wijnbar Jean T.S. Het heette een informatievergadering te zijn waarop een tiental mannen aanwezig waren. Het enthousiasme was zo groot dat met deze bijeenkomst de dertiende Oost-Vlaamse Koperen Passer club in feite al was opgericht. In de daaropvolgende zomermaanden werden de nodige formaliteiten vervuld en groeide het aantal leden uit tot achttien die op 26 september al aan de eerste activiteit deelnamen.