Home

Binnen de afdeling Koperen Passer Oost-Vlaanderen, waartoe tot einde 2007 uitsluitend vijf Gentse clubs behoorden,  ontstond de idee om de toekomstige op te richten clubs beter te spreiden over de provincie.  Club Koperen Passer Oost-Vlaanderen 6 (O 6) mocht de spits afbijten en bij de oprichting werd er dan ook de stadsnaam Geraardsbergen aan toegevoegd.

De initiatiefnemers van deze club zijn de toenmalige afdelings- en clubverafgevaardigden zeer erkentelijk voor de noodzakelijke morele steun dewelke ze boden om de start van club Geraardsbergen mogelijk te maken.

Op 17 december 2007 werd tijdens een stichtingsvergadering de zesde club van de provincie Oost-Vlaanderen boven de doopvont gehouden.  De geboorte van Club Koperen Passer O 6 – Geraardsbergen was een feit.  De oprichting van de nieuwe club werd bijgewoond door een grote afvaardiging van de vijf andere clubs uit Oost-Vlaanderen, afdeling welke intussen twaalf clubs omvat.