Structuur

Koperen Passer vzw maakt, samen met Zilveren Passer vzw, deel uit van de overkoepelende vzw Gulden Passer. De algemene leiding van Koperen Passer vzw berust bij de raad van bestuur met 5 bestuurders, benoemd voor 5 jaar door de algemene vergadering (AV).

 

Koperen Passer vzw bestaat uit autonome clubs van toegetreden leden die volkomen vrij hun werking regelen binnen het kader van het doel van de vereniging, van haar statuten en van het huishoudelijk reglement. Elke club heeft minstens 2 clubafgevaardigden (CA), die samen de clubactiviteiten beheren

 

De clubs worden per provincie ingedeeld in afdelingen, liefst bestaande uit maximum 10 clubs.  Momenteel telt de Koperen Passer 10 Afdelingen: Antwerpen 1, 2 , 3 en 4, Limburg, Nederland, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen 1 en 2.

 

De CA vormen de afdelingsvergadering, waarin elke club 2 stemmen heeft. De afdelingsvergadering kiest 1 of meer Afdelingsafgevaardigden (AA) , die de afdeling leiden en tijdens de duur van hun mandaat lid zijn van de AV van Koperen Passer vzw De afdeling richt nieuwe clubs op, ondersteunt de bestaande clubs en is het verbindingsorgaan tussen de clubs en de raad van bestuur

 

Vanuit de clubs is er een rapportering over de activiteiten en de financies aan de afdeling en de afdeling rapporteert aan de raad van bestuur.

 

Laatste wijziging op 2016.09.27