Wie zijn wij?

Hartelijk Welkom op onze website

Koperen Passer vzw is een neutrale culturele vereniging voor heren opgericht in 1985, met als voornaamste doel het beleven van cultuur (in de ruimste zin van het woord) in een vriendschappelijk kader. De vereniging bestaat uit autonome clubs met een lokale werking, verspreid over gans Vlaanderen en Nederland (langs de grens met Vlaanderen) .

Koperen Passer vzw maakt, samen met Zilveren Passer vzw, deel uit van het overkoepelende orgaan Gulden Passer vzw.

In december 2017  bestonden er in Vlaanderen 95 KP-clubs met in het totaal 3839 leden.

De naam en het  logo van de “Koperen Passer” werd afgeleid van het logo van de beroemde Antwerpse drukker Plantin-Moretus die dit vergulde logo als embleem gebruikte met de leuze ‘Labore et Constantia’.

 

De keuze van onze clubnaam “Brabantse Kouters” is geinspireerd op onze unieke ligging ten noordwesten van Brussel, waar het merendeel van onze leden wonen.

De benaming “kouter” verwijst naar de grote aanwezigheid van bewerkte velden in deze groene streek. Surf eens naar website www.brabantsekouters.be/ voor meer info over onze regio.

 

De vereniging heeft een Huishoudelijk reglement met concrete afspraken zoals:
– De Koperen Passer kan en mag nooit gebruikt worden voor enig commercieel, politiek of maatschappijbeschouwelijk doel.
– De omgangstaal is Nederlands.
– Het cultureel aspect van de activiteiten primeert, waarbij het begrip cultuur in de meest brede zin dient opgevat.
– Persoonlijk contact en een sfeer van vriendschap worden nagestreefd.
– Het werkjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.
– Een GDPR akkoordverklaring is sinds 25/05/2018 wettelijk verplicht om als toegetreden lid aanvaard te worden.
– De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt 50 euro