Home

Koperen Passer Diest verwelkomt U van harte op onze website. U kunt hier, rekening houdend met de beperkingen van de wet op de privacy, kennis nemen van alle relevante informatie over onze club.

Wij zijn a- politiek, religieus – en/of filosofisch neutraal, open en breeddenkend.

Onze club is goed gestructureerd en telt 89 leden. Hun interesse gaat vooral uit naar kunst, cultuur, techniek en wetenschap.

Op maandelijkse basis organiseren wij interessante musea -, culturele – en/of bedrijfsbezoeken die grotendeels door de leden zelf worden uitgedacht en verwezenlijkt.

Tenslotte, zijn wij  fervente en enthousiaste Bourgondiërs die graag van het leven genieten.

 

Aanwervingsmodaliteiten

Het ledenaantal van de Koperen Passer Diest – V7 wordt  nu om beheersredenen beperkt tot 90 personen . Een aanwerving kan alleen maar gebeuren bij openstaande vacatures ( lees indien het ledenaantal onder de 90 daalt ) en gebeurt  op een voordracht van een peter , lid van de club , en wordt dan door het bestuur beoordeeld .

 


Clubinformatie .

Maatschappelijke zetel : p/a van de voorzitter, 

B-3202 Aarschot,  Hoevedreef 10.

Bankrelatie : Belfius  BE53 0682 4329 8053


Stichtingsdatum : 10.09.2005

Ledenaantal seizoen 2018 -2019 : 89 leden .