Home

Welkom op de website van de Koperen Passer clubs W2-6 (BELFORT) en W2-7 (KNOKKE)

Als autonome clubs maken wij deel uit van de VZW Koperen Passer (website: KP Home), een neutrale culturele vereniging  voor heren met als voornaamste doel het beleven van cultuur (in de ruimste zin van het woord) in een vriendschappelijk kader.

Ieder werkjaar (tussen september en juni) organiseren wij een tiental socio-economische en/of culturele activiteiten. Waar mogelijk worden de partners van onze leden  ook een drietal keer per jaar mee uitgenodigd.

Iedere  3e woensdag van de maand wordt er een daguitstap gepland.

 

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 50€ en de prijs per uitstap bedraagt 60 à 70€ (alle kosten inbegrepen – verplaatsing, gidsen, inkom, verzekering, eten en drinken..).

Opstapplaatsen voor de uitstappen zijn: Knokke Desmidtplein, Brugge parking Kinepolis en -afhankelijk van de bestemming- Lichtervelde carpooling parking.

Club 6 en 7 tellen elk ongeveer 40 leden; activiteiten worden samen georganiseerd om kosten-efficiënt te werken. Van de leden wordt verwacht  dat zij op jaarbasis minstens aan 70% van de activiteiten deelnemen.

Elke club heeft minstens twee afgevaardigden,  die op basis van gelijkheid verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de clubactiviteiten.

Zin om lid te worden van onze club?

Indien  u belangstelling hebt  kunt u contact opnemen via het contactformulier of rechtstreeks  met een van de clubafgevaardigden (voor details zie “Contact” tab in het menu)